Yayın Kurulu

     YAYIN KURULU

 • Prof. Dr. Carmen Andréi - Romanya
 • Prof. Dr. Kelime Erdal - Türkiye
 • Prof. Dr. Marie Françoise Montauban - Fransa
 • Prof. Dr. Nadezhada Oynotkinova - Rusya
 • Prof. Dr. Lindita Xhanari Latifi - Arnavutluk
 • Doç. Dr. Mine Artu Mutlugün - Türkiye
 • Doç. Dr. Mesut Ertan GÜNEŞ - Türkiye
 • Doç. Dr. Elvira Latifova - Azerbaycan
 • Doç. Dr M. Songül Alpaslan-Roodenberg, Harvard Medical School, USA.
 • Dr.Öğr.Üyesi İbrahim Yılmaz- Türkiye
 • Dr. Erhan Mutlugün  - Türkiye
 • Öğr. Gör. Gültekin Erdal - Türkiye