Editör Kurulu

      EDİTÖR KURULU

 • İmtiyaz Sahibi: Prof. Dr. Mehmet KARAHAN -  BUÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü
 • Baş Editör:  Dr. Erhan MUTLUGÜN - BUÜ TBMTO Grafik Tasarım Programı Başkanı - Bursa
 • Yrd. Editor:  Öğr. Gör. Gültekin ERDAL - BUÜ TBMTO Grafik Tasarım Programı - Bursa
 • Sekreter: Öğr. Gör. Hülya BOZYOKUŞ - BUÜ TBMTO Bilgisayarcılık Programı - Bursa
 • Eğitim Editörü: Doç. Dr. Levent Ali ÇANAKLI- BUÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü - Bursa
 • Sanat ve Tasarım Editörü: Doç. Dr. Aydın Zor - Akdeniz Üniversitesi – Antalya
 • Sahne Sanatları ve Yazarlık Editörü: Doç. Dr. Mine Artu MUTLUGÜN - BUÜ. Güzel Sanatlar Fakültesi Yazarlık Bölümü- Bursa
 • Plastik Sanatlar Editörü: Doç. Dr. İsmail TETİKÇİ - BUÜ Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Bölümü - Bursa
 • Fotoğrafçılık Editörü: Prof. Dr. Ali Muhammed BAYARAKTAROĞLU - Trakya Üniversitesi - GSF, Grafik Bölüm Başkanı - Edirne
 • Sinema Editörü: 
 • Geleneksel Sanatlar Editörü: Dr. Öğr. Üyesi Latife Aktan ÖZEL - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi - İstanbul
 • Testil ve Moda Tasarım Editörü: Dr. Öğr. Üyesi Şükran ÇAKMAK, BUÜ TBMTO Moda Tasarım Programı - Bursa
 • Yayın Editörü: Öğr. Gör. Alper ÇETİN - BUÜ TBMTO Grafik Tasarım Programı - Bursa
 • Teknik Editör: Öğr. Gör. Murat ÇALIŞ -BUÜ TBMTO Grafik Tasarım Programı - Bursa
 • Mizanpaj Editörü: Öğr. Gör. Evrim SIRMALI -BUÜ TBMTO Grafik Tasarım Programı - Bursa