Sanat Eğitiminde Algı Çeşitliliğinin Gestalt İlkeleri İle Uygulanması

Application Of Diversity Of Perception In Art Education With Gestalt Principles

Yazarlar

  • Evrim SIRMALI Bursa Uludağ Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Görsel algı- yanılsama- yaratıcılık- dokunsal algı- algı yanılsaması- Gestalt ilkeleri

Özet

İnsanın, içinde bulunduğu ortamda varlığını devam ettirebilmek için duyumlara gereksinimi vardır. Sanatsal ifade ve anlamayı gerçekleştirebilmek için de herkesin duyumsadıklarından farklı şeyler yapması gerekir. İçinde bulunulan ortamdan, kişilerden, nesnelerden, simgelerden gelen uyarıların tanınması ve hatırlanması önemlidir. Görsel bilginin algılar aracılığı ile oluşması kişilere ve kişisel deneyimlere göre değişmektedir. Plastik sanatlar alanında eğitim alan öğrencilerin öncelikli olarak görsel algılarını kullandıkları, ancak tek yönlü bir algı birikiminin yaratıcılıklarını geliştirmek için yeterli olmadığı gözlenmiştir. Eğitim süreci boyunca müfredatın, birbirinden farklı dersler yardımı ile “Görsel Algı” yı desteklediği görülür. Motor becerileri ve belleğin geliştirilmesinde; el-göz-beyin koordinasyonunun doğru şekilde yönlendirilmesi önemlidir. Günümüz sanat anlayışı içerisinde oluşturulan yeni medya ortamları nedeni ile algı çeşitliliğinin zenginleştirilmesi öne çıkan bir unsur haline gelmiştir. VR gözlüklerle gerçekleştirilen “Yeni Medya Sanatı” performansları sadece duyusal algıların değil, zihinsel ve sezgisel algılarında güçlendirilmesi gerektiğini göstermiştir. 

Bir nesneye belli bir süre bakıp daha sonra akılda kalanı çizmeye çalışmak görme biçimi olarak zamanla içinde bulunulan çevreye daha dikkatli bakmayı sağlamaktadır. Özellikle boyutları doğru şekilde fark edebilmek için tek taraflı algı yeterli olmamakta, bütünsel algı sürecinin sağlanabilmesi için Gestalt İlkeleri’nden faydalanmak ve gözde oluşan yanılsamayı dokunsal algıyı devreye sokarak nitel biçimlere dönüştürmek gerekmektedir.

Bu çalışmanın önemi; sanat ve tasarım alanında eğitim alan öğrencilerin birden fazla algıyı birlikte kullanarak oluşturdukları çalışmaları daha gerçekçi ve yaratıcı şekilde ifade edebilmelerini sağlamaktır. Yaratıcılığın desteklenmesinde önemli bir yere sahip olan algı farklılıklarının geliştirilmesi, öğrencilerle yapılan çeşitli egzersizlerle mümkün olmaktadır. Amaç, bu tür çalışmaları ve sonuçlarını alanın uzmanlarıyla paylaşmaktır.

2020 Kış dönemi

İndir

Yayınlanmış

20.12.2020

Nasıl Atıf Yapılır

SIRMALI, E. (2020). Sanat Eğitiminde Algı Çeşitliliğinin Gestalt İlkeleri İle Uygulanması: Application Of Diversity Of Perception In Art Education With Gestalt Principles. ULUSLARARASI SANAT TASARIM VE EĞİTİM DERGİSİ, 1(1), 17–24. Geliş tarihi gönderen http://sanatvetasarim.com/index.php/sanatvetasarim/article/view/3