Çetin, Alper. 2022. “Video Oyunlarında Kadının Değişen Temsili: Yenilikçi Damsel in Distress Tasvirleri”. Uluslararası Sanat Tasarım Ve Eğitim Dergisi 3 (3):41-53. http://sanatvetasarim.com/index.php/sanatvetasarim/article/view/11.