Çetin, A. (2022) “Video Oyunlarında Kadının Değişen Temsili: Yenilikçi Damsel in Distress Tasvirleri ”, Uluslararası Sanat Tasarım ve Eğitim Dergisi, 3(3), ss. 41–53. Erişim adresi: http://sanatvetasarim.com/index.php/sanatvetasarim/article/view/11 (Erişim: 23 Mart 2023).