Çetin, A. “Video Oyunlarında Kadının Değişen Temsili: Yenilikçi Damsel in Distress Tasvirleri”. Uluslararası Sanat Tasarım Ve Eğitim Dergisi, c. 3, sy 3, Aralık 2022, ss. 41-53, http://sanatvetasarim.com/index.php/sanatvetasarim/article/view/11.