ULUSLARARASI SANAT TASARIM VE EĞİTİM DERGİSİ http://sanatvetasarim.com/index.php/sanatvetasarim <p style="font-weight: 400;">Bursa Uludağ Üniversitesi TBMYO Tasarım Bölümü Grafik Tasarım Programı bünyesinde 2020 yılında yayın hayatına başlayan Uluslararası Sanat Tasarım ve Eğitim Dergisi yılda 1 defa yayımlanır. Tasarım dergisi her yılın Eylül ayında online olarak yayımlanır. Makalelerin tamamı derginin internet adresinden http://sanatvetasarim.com online olarak ücretsiz okunabilir, makaleler indirilebilir. ULUSLARARASI SANAT TASARIM VE EĞİTİM DERGİSİ (USTAD), gerekli gördüğünde özel sayı çıkartarak alanında, yurt içi ve yurt dışında söz sahibi olmuş, saygınlık kazanmış bilim ve sanat insanlarına şükranlarını sunmayı hedefler. Bu konuda karar ve yetki bilim ve yayın kuruluna aittir.</p> <p style="font-weight: 400;">USTAD, akademik ve ücretsiz bir dergidir.</p> tr-TR <p><strong>Uluslararası Sanat ve Tasarım Dergisi</strong>'nde yayımlanan tüm çalışmalar Creative Commons 4.0 CC-BY lisansı ile lisanslanmıştır.</p> <p><strong>Bunları yapmakta özgürsünüz:</strong></p> <ul> <li>Bu eseri her boyut ve formatta paylaşabilir — kopyalayabilir ve çoğaltabilirsiniz.</li> <li>Materyalden Adapte edebilir — karıştırabilir, aktarıp ve eserin üzere atıf yapabilirsiniz.</li> <li>Her türlü amaç için, ticari amaç da dahil kullanabilirsiniz. </li> </ul> <p><strong>Alttaki şartlar altında:</strong></p> <ul> <li> <p>Atıf — <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.tr">uygun bilgiyi</a>, lisansa linki <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.tr">ve değişiklik yapıldıysa değişiklik bilgisini</a> vermelisiniz. Sizi veya kullanımınızı lisansörün onayladığı bilgisini içermemek kaydıyla, size uygun şekilde bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.</p> </li> <li> <p>Aynı Lisansla Paylaş — Eğer materyali karıştırdınızsa, aktardınızsa ya da materyalin üzerine çalıştınızsa yeni yeni yayını Uluslararası Sanat ve Tasarım Dergisi lisansı (atıf) <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.tr">ile dağıtabilirsiniz</a>.</p> </li> </ul> <ul> <li>Ek sınırlamalar yoktur — Lisansın izin verdiği hakları başkaları üzerinde kanunlarla <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.tr">ya da teknolojiyi</a> kullanarak sınırlayamazsınız.</li> <li><strong>TELİF HAKKI VE YAZAR SÖZLEŞMESİ FORMU</strong></li> <li>Creative Commons 4.0 CC-BY lisansı gereği tüm yazarlar telif hakkı formu doldurmalı ve sisteme yüklemelidir. Telif formunu <a href="https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/19548">https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/19548</a> indirebilirsiniz.</li> </ul> gultekinerdal@uludag.edu.tr (Gultekin Erdal) muratcalis@uludag.edu.tr (Murat Çalış) Tue, 29 Nov 2022 17:08:58 +0000 OJS 3.3.0.13 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Farklı Bölümlerden Gelen Öğrencilerin, “Desen” Ve “Grafik Desen” Eğitiminde Karşılaştıkları Zorluklar: Bursa Uludağ Ve Kastamonu Üniversitesi Modelleri http://sanatvetasarim.com/index.php/sanatvetasarim/article/view/4 <p>Plastik sanatlar dalında eğitim alan öğrencilerin geçmesi gereken oldukça uzun bir süreç vardır. Bu süreç; meslek yüksekokulları grafik programlarında çok daha kısa bir zaman içerisinde verilmek durumundadır. Ayrıca son yıllarda eğitim politikalarında yapılan değişikliklerle birlikte; meslek yüksekokulları grafik programlarına girişte, grafik bölümünden mezun olma şartı ortadan kalkmış ve öğrencilerin ortaöğretim alanlarının dışındaki bölümleri seçebilmeleri mümkün hale gelmiştir. Bu durum özellikle yetenek gerektiren derslerde, farklı bölümlerden gelen öğrencilerin zorlanmalarına, derse ilginin azalmasına, bu nedenle de dersten başarısız olarak her sene yeniden dersi alttan almalarına neden olmaktadır.</p> <p>Sanat/tasarım eğitimi alan öğrencilerin; temel sanat öğelerini öğrenip, uygulayabilmeleri için “Desen” dersine gereksinimleri vardır. Böylece öğrenci farklı çizim teknikleri kullanmayı öğrenirken; bu teknikleri desen ilkeleri ile birleştirme deneyimi kazanmaktadır. Hem farklı teknikleri, hem de çeşitli ilkeleri kullanmayı öğrenen öğrenci, yaptığı gözlemler sayesinde görsel algısını da geliştirmektedir. Seçilen sanat/tasarım disiplinine göre alınan desen dersinin üzerine diğer sanat eğitimi modelleri eklenmektedir. Grafik branşında “Grafik Desen” önemli ve gerekli derslerden biridir. Bu derste öğrenci, desen dersinde aldığı temel eğitimi grafiksel bir anlatımla sunabilmeyi öğrenir. “Desen” dersi becerileri, “Grafik Desen” dersinin üsluplaştırma, yalınlaştırma ve bozumsama teknikleri yardımıyla tasarımsal bir tabana oturtulur. Böylece grafik tasarım atölye derslerine altyapı hazırlanır.</p> <p>Araştırma; ortaöğretim kurumlarının farklı alanlarından mezun olarak, ön lisans grafik tasarım programlarına girmeye hak kazanan öğrencilerin; bölüm derslerine uyum düzeylerini bulgulamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla; 2012–2013 Akademik yılında Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Programlarında eğitim gören öğrenciler örneklem olarak alınacaktır. Öğrencilerin ortaöğretim mezuniyet alanları, derslere ilişkin tutumları gibi verilerin elde edilebilmesi amacıyla tarama yöntemi uygulanacaktır. Ek olarak, öğrencilerin “Desen”/“Grafik Desen” derslerindeki çalışmaları ve notları araştırma için derlenecektir. Bu yöntemle, öğrencilerin ortaöğretim mezuniyet alanları ile söz konusu derslerdeki çalışmaları ve notları arasındaki ilişkinin saptanması hedeflenmektedir.</p> Evrim SIRMALI- Güllü Yakar Telif Hakkı (c) 2022 ULUSLARARASI SANAT TASARIM VE EĞİTİM DERGİSİ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 http://sanatvetasarim.com/index.php/sanatvetasarim/article/view/4 Mon, 20 Dec 2021 00:00:00 +0000