Hakemler İçin

USTAD Hakemler için Uluslararası Standartlar

Hakemlik, bir dergi için en önemli süreçlerdendir. Derginin saygınlık ve bilimsellik derecesini doğrudan etkiler. USTAD hakemlik süreci, uluslararası standartlara göre sürdürmektedir.  

Hakemlerin hakemlik davetini kabul ettikten sonra uluslararası standartlarına uyması gerekmektedir. USTAD hakemlerinin uluslararası standartlara (Yayın Etiği Komitesi'nin (COPE) belirlediği etik ilkeler. https://publicationethics.org/) gönüllü olarak uyması beklenir.

Hakemler,

 • Tüm makaleleri, çift körleme sistemiyle değerlendirir.
 • Yazıya ilişkin bilgileri gizli tutmalıdır.
 • Makalenin yayınlanmasını reddetmek için sebep olabilecek tüm bilgileri Editör Kurulu'nun dikkatine sunmalıdır.
 • Makaleleri bilimsellik açısından değerlendirmelidir.
 • Yazıları yalnızca özgünlüklerine, önemlerine ve derginin alanlarına uygunluğuna göre objektif olarak değerlendirmelidirler.
 • Hakemler yazarlardan bağımsızdır. Yazar veya yazarlarla aynı kurumda çalışanlar hakem olarak görev yapamaz.
 • Herhangi bir çıkar çatışması durumunda hakemler, Uluslararası Hakemli İnsan ve Sanat Araştırmaları Dergisi'ne bildirimde bulunmalıdır.

Makaleler,

 • Derginin yazım kurallarına uygunluğu,
 • Çalışmanın yapısal ve mantıksal bütünlüğü,
 • Makaledeki başlık, alt başlık ve içerik uyumu,
 • Makalenin dil ve ifade bakımından uygunluğu,
 • Türkçe yazım kurallarına uygunluğu,
 • Türkçe özet çalışmanın amaç, yöntem ve sonuçlarını içerip içermediği,
 • İngilizce özet çalışmanın amaç, yöntem ve sonuçlarını içerip içermediği,
 • Makalede kullanılan yöntemin uygunluğu,
 • Sonuçlar ve tartışmanın bilimsel sunuluşu ve tartışılması,
 • Öneri ve değerlendirmelerin anlamlılığı, geçerliliği,
 • Makalede çizelge, şekil ve görselin yeterliliği,
 • Kaynakların kullanımı ve ilgili literatürün güncelliği, 
 • Makalenin özgünlüğü ve ilgili olduğu alana katkısı olup olmadığı,
 • Güçlü kanıtlarla desteklenen sonuçlara ulaşıp ulaşmadığı,(TR)
 • Yeni bir düşünceyi ya da yaklaşımı öne sürme ve yeni sorulara yanıt arama,
 • Doğru araştırma yöntemleriyle hazırlanmış olma,
 • Alanda daha önce yapılan çalışmalarla doğru şekilde bağlantı kurma,
 • Yeni bir teori oluşturma ya da mevcut bir teoriyi geliştirme,
 • Verilerin sonuçları neden ve nasıl etkilediğine açıklık getirme gibi bilimsel ve deneysel yaklaşımlara yön vermelidir.