İntihal Politikası

Benzerlik Raporu

   

Uluslararası Sanat ve Tasarım Dergisi'ne gönderilen makaleler, hakem sürecinden önce İthenticate veya Turnitin benzerlik raporuna tabi tutulurlar. Makalelerin tek kaynaktan alıntı oranının %3'ü, toplam alıntı oranının %20'i geçmemesi gerekir. Aksi takdirde makale, yazarına iade edilir. Yazar, gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra makaleyi yeniden  yükleyebilir.